< >

NANORAY 6

纳米网状树脂+碳素纳米管材质让您得以击出更有力的杀球

¥ 290(建议零售价)

产      地: 中国
商品代码: NR6GE
人群: 成人
类型: 速度型
级别: 入门级
击球手感:
球拍规格: 3U (约88克) G4,5
建议磅数: 3U16-24磅
拍框材质:
拍杆材质: 纳米网状树脂+碳素纳米管;碳素
颜      色: 黄/黑(079)

精彩分享:

羽毛球拍科技属性

Product Technology

纳米网状树脂+碳素纳米管

NANOMESH + CARBON NANOTUBE

3、纳米网状树脂+碳素纳米管.jpg

方型拍头

ISOMETRIC™

8、方型拍头.jpg

您可能还喜欢

You might also like

相关产品推荐

Recommended Products

为本商品综合评分

二维码加载中..