< >

NANOFLARE 700Limited

¥ 1,780(建议零售价)

产      地: 日本
商品代码:
类型: 速度型
长度: 10mm加长
击球手感: 中等
球拍规格: 4U5;5U5
建议磅数: 4U20-28磅;5U19-27磅
拍框材质: 高弹性碳素;M40X;Super高弹性碳素
拍杆材质: 高弹性碳素
颜      色: 黑/黑亮(264)

精彩分享:

疾光700L

NANOFLARE 700Limited

拍框材质  高弹力碳素 M40X SUPER-高弹力碳素

拍杆材质  高弹力碳素

击球手感  中等

长度  10mm加长

球拍规格  5U5  4U5

建议磅数  5U 19-27  4U 20-28

颜色  黑/黑亮(264)


您可能还喜欢

You might also like

相关产品推荐

Recommended Products

为本商品综合评分

二维码加载中..