< >

NANORAY 8

¥ 288(建议零售价)

产      地: 中国台湾
商品代码: NANORAY 8
长度: 10mm加长
击球手感:
球拍规格: 4U (约83克) G5
建议磅数: 4U19-26磅
拍框材质: 碳素
拍杆材质: 纳米网状树脂+碳素纳米管;碳素
颜      色: 蓝(002)橙(005)蓝绿(470)洋红色(327)酸橙绿色(281)

精彩分享:

您可能还喜欢

You might also like

相关产品推荐

Recommended Products

为本商品综合评分

二维码加载中..